Wyckoff Method
EBOOK - WYCKOFF 2.0 PART 7-8
Chúng ta đến với phần cuối sau khi đã trình bày những nguyên...
21.01.2022 8384 Người xem
EBOOK - WYCKOFF 2.0 PART 6
Khi chúng ta hiểu sâu về tính chủ quan liên quan đến phân tí...
05.01.2022 5803 Người xem
EBOOK - WYCKOFF 2.0 PART 5
Volume Profile là một biến thể của market profile, một công ...
27.12.2021 8160 Người xem
EBOOK - WYCKOFF 2.0 - PART 4
Như chúng ta đã thấy trong bối cảnh hiện nay, khối lượng đã ...
26.11.2021 5608 Người xem
EBOOK - WYCKOFF 2.0 - PART 3
Mặc dù phần sau đây không liên quan trực tiếp tới sự tiếp cậ...
26.11.2021 3863 Người xem
EBOOK - WYCKOFF 2.0 - PART 2
Giải quyết các nghi ngờ thường gặp
26.11.2021 10798 Người xem
EBOOK - WYCKOFF 2.0 PART 1
Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thảo luận về các khái niệm...
25.11.2021 26277 Người xem
WYCKOFF METHOD - CHU KỲ PHẦN 1
Sau chu kỳ tích lũy, các CO sẽ thực hiện quá trình phân phối...
25.11.2021 2805 Người xem
WYCKOFF METHOD - CHU KÌ TÍCH LŨY PHẦN 4
PHASE D là phase Giá tăng liên tục từ sau nhịp test trong ph...
25.11.2021 899 Người xem
Wyckoff METHOD- CHU Ỳ TÍCH LŨY - Phần 3
25.11.2021 1168 Người xem
WYCKOFF METHOD - CHU KỲ TÍCH LUỸ PHẦN 2
- Là hệ quả nối tiếp sau PHASE A, giá chuyển từ giai đoạn có...
25.11.2021 1716 Người xem
WYCKOFF METHOD - PHÂN TÍCH CHU KÌ TÍCH LŨY
Video này giúp bạn kết hợp quy luật cung – cầu, nỗ lực – kết...
25.11.2021 2315 Người xem