Trading Experience
LỰA CHỌN CHIẾN THUẬT VÀ KIỂU GIAO DỊCH PHÙ HỢP
Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về lựa chọn phương pháp g...
25.11.2021 1724 Người xem
RÈN LUYỆN KỈ LUẬT TRONG TRADING
Rèn luyện kỷ luật trong giao dịch tài chính là 1 trong những...
25.11.2021 2078 Người xem
VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI KHI TRADING
Trong bài viết này tôi sẽ nói về cách vượt qua nỗi sợ hãi kh...
25.11.2021 1452 Người xem
TRADING THEO PHONG CÁCH ĐƠN GIẢN
Trong bài viết ta này chúng ta sẽ nói về việc làm sao để gia...
25.11.2021 846 Người xem
NHỮNG YẾU TỐ GIÚP BẠN TRỞ THÀNH MỘT TRADER THÀNH CÔNG
Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về những yếu tố để giúp b...
25.11.2021 616 Người xem
ĐI ĐƯỜNG DÀI VỚI CÔNG VIỆC TRADING
Trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ về những yếu tố để đi đườn...
25.11.2021 685 Người xem
CÁCH XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Trong bài viết này tôi sẽ nói về cách để hoàn thiện hệ thống...
25.11.2021 1290 Người xem
QUẢN LÝ VỐN TRONG TRADING
Trong đầu tư tài chính không quan trọng là bạn kiếm được bao...
25.11.2021 982 Người xem