Trading Experience
LỰA CHỌN CHIẾN THUẬT VÀ KIỂU GIAO DỊCH PHÙ HỢP
Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về lựa chọn phương pháp g...
25.11.2021 1644 Người xem
RÈN LUYỆN KỈ LUẬT TRONG TRADING
Rèn luyện kỷ luật trong giao dịch tài chính là 1 trong những...
25.11.2021 1843 Người xem
VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI KHI TRADING
Trong bài viết này tôi sẽ nói về cách vượt qua nỗi sợ hãi kh...
25.11.2021 1312 Người xem
TRADING THEO PHONG CÁCH ĐƠN GIẢN
Trong bài viết ta này chúng ta sẽ nói về việc làm sao để gia...
25.11.2021 794 Người xem
NHỮNG YẾU TỐ GIÚP BẠN TRỞ THÀNH MỘT TRADER THÀNH CÔNG
Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về những yếu tố để giúp b...
25.11.2021 575 Người xem
ĐI ĐƯỜNG DÀI VỚI CÔNG VIỆC TRADING
Trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ về những yếu tố để đi đườn...
25.11.2021 661 Người xem
CÁCH XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Trong bài viết này tôi sẽ nói về cách để hoàn thiện hệ thống...
25.11.2021 1219 Người xem
QUẢN LÝ VỐN TRONG TRADING
Trong đầu tư tài chính không quan trọng là bạn kiếm được bao...
25.11.2021 929 Người xem