Wyckoff Method
Trading Experience
Xem Thêm
LỰA CHỌN CHIẾN THUẬT VÀ KIỂU GIAO DỊCH PHÙ HỢP
Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân. Trader tham gia vào thị trườ...
25.11.2021 1644 Người xem
RÈN LUYỆN KỈ LUẬT TRONG TRADING
Rèn luyện kỷ luật trong giao dịch tài chính là 1 trong những mục quan trong nhất của giao dịch tài chính rất cần thiết ...
25.11.2021 1843 Người xem
VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI KHI TRADING
Trong bài viết này tôi sẽ nói về cách vượt qua nỗi sợ hãi khi bạn giao dịch tài chính, giao dịch ngoại hối hay giao dịc...
25.11.2021 1311 Người xem
Knowledge
Xem Thêm
CÁC LOẠI LỆNH TRONG TRADING
Khi tham gia vào thị trường, chúng ta có thể sử dụng bốn loại lệnh khác nhau. Lệnh market, Lệnh Limit, Lệnh stop, Lệnh stop - Limit,
25.11.2021 1894 Người xem
QUY LUẬT CUNG CẦU
Luật cung cầu là quy luật cơ bản dựa trên thuyết đấu giá do ...
25.11.2021 2282 Người xem
THUYẾT ĐẤU GIÁ
Thuyết đấu giá ra đời chủ yếu từ các nghiên cứu của J.P. Ste...
25.11.2021 5881 Người xem
PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN
Đối với hầu hết các trader, phân tích đa khung thời gian luô...
25.11.2021 1606 Người xem